Maxsus imkoniyatlar
Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Samarqand tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.10.2022 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 270 150 3 701
2 2-DMTM 180 120 0 37
3 3-DMTM 129 148 32 0
4 4-DMTM 235 120 3 276
5 5-DMTM 180 120 0 346
6 6-DMTM 100 120 2 121
7 7-DMTM 120 120 2 49
8 8-DMTM 120 120 10 286
9 9-DMTM 90 118 19 19
10 10-DMTM 100 150 28 224
11 11-DMTM 75 150 17 188
12 12-DMTM 150 150 8 79
13 13-DMTM 90 120 42 57
14 14-DMTM 240 0 0 0
15 15-DMTM 390 120 3 124
16 16-DMTM 150 92 0 530
17 17-DMTM 300 120 0 530
18 18-DMTM 300 120 7 250
19 19-DMTM 270 150 7 250
20 20-DMTM 240 120 8 267
21 21-DMTM 150 150 39 54
22 22-DMTM 330 150 2 150
23 23-DMTM 150 150 11 46
24 24-DMTM 180 120 20 98
25 25-DMTM 300 120 37 82
26 26-DMTM 150 145 145 9
27 27-DMTM 30 120 31 124
28 28-DMTM 10 150 10 78
29 29-DMTM 96 150 51 115
30 30-DMTM 86 150 45 52
31 31-DMTM 13 150 13 308
32 32-DMTM 39 150 32 145
33 33-DMTM 35 150 22 0
34 34-DMTM 23 120 9 118
35 35-DMTM 8 120 7 31
36 36-DMTM 1 150 1 72
37 37-DMTM 5 150 9 71
38 38-DMTM 96 150 91 5
39 39-DMTM 31 120 18 10
40 40-DMTM 17 120 8 307
41 41-DMTM 3 120 3 23
42 42-DMTM 3 0 0 0
Jami 5485 5333 795 6232