Bosh sahifa / Maktabgacha ta'lim muassasalari

Samarqand viloyati Samarqand tumani Maktabgacha ta'lim bo‘limi tasarrufidagi davlat maktabgacha ta'lim muassasalariga navbatda turgan bolalar to‘g‘risida
MA'LUMOT

(MTM haqida batafsil ma'lumot olish uchun, MTM nomi ustiga bosing)

01.06.2022 holatiga

Muas-
sasa
Mav-
jud o‘rin-
lar soni
MTMga qatna-
yotgan bola-
lar
Mav-
jud bo‘sh o‘rin-
lar soni
Jami nav-
batga tur-
ganlar soni
1 1-DMTM 240 0 0 0
2 2-DMTM 101 0 0 0
3 3-DMTM 129 0 0 0
4 4-DMTM 235 0 0 0
5 5-DMTM 180 0 0 0
6 6-DMTM 100 0 0 0
7 7-DMTM 120 0 0 0
8 8-DMTM 120 0 0 0
9 9-DMTM 90 0 0 0
10 10-DMTM 100 0 0 0
11 11-DMTM 75 0 0 0
12 12-DMTM 100 0 0 0
13 13-DMTM 50 0 0 0
14 14-DMTM 230 0 0 0
15 15-DMTM 200 0 0 0
16 16-DMTM 100 0 0 0
17 17-DMTM 190 0 0 0
18 18-DMTM 270 0 0 0
19 19-DMTM 230 0 0 0
20 20-DMTM 235 0 0 0
21 21-DMTM 150 0 0 0
22 22-DMTM 240 0 0 0
23 23-DMTM 150 0 0 0
24 24-DMTM 230 0 0 0
25 25-DMTM 200 0 0 0
26 26-DMTM 150 0 0 0
27 27-DMTM 150 0 0 0
28 28-DMTM 120 0 0 0
29 29-DMTM 250 0 0 0
30 30-DMTM 205 0 0 0
31 31-DMTM 120 0 0 0
32 32-DMTM 185 0 0 0
33 33-DMTM 135 0 0 0
34 34-DMTM 140 0 0 0
35 35-DMTM 75 0 0 0
36 36-DMTM 120 0 0 0
37 37-DMTM 120 0 0 0
38 38-DMTM 90 0 0 0
39 39-DMTM 75 0 0 0
40 40-DMTM 150 0 0 0
41 41-DMTM 75 0 0 0
Jami 6225 0 0 0